Cyber Security Fundamentals

From zero to HERO

NetMe גאה להציג
המבוא המקיף לעולם ה Cyber

אל תפספסו את ההזדמנות להיכנס
לסדנת ה-Live היוקרתית שלנו!

malware & Viruses

SSL VPN & IPSEC fortigate

CIA

Hash & OpenSSL

IOT & shodan algorithm

בין הנושאים שתלמדו

CIA

מודל משולש ה- CIA, אחד המודלים הכי משמעותיים בתעשיית IT, נפרק אותו למרכיביו ונדגים: Confidentiality | Integrity | Availability

Hash & OpenSSL

נדבר על hash ו- hmacs, מהו hash, כולל דוגמאות לשימושים בעולם DB, כיצד עובד, למה משתמשים בו? נציג פונקציות hash על גבי openssl ונדגים כיצד זה בא לידי ביטוי בתקשורת מוצפנת ומאובטחת מול שרתי ssl. נדבר ונדגים כיצד מחוללים certificate ומהם digital signatures.

SSL VPN & IPSEC fortigate

נדגים הצפנות על כלי בשם openssl ובמקביל נציג הצפנה כפי שהיא באה לידי ביטוי ב- SSL VPN ו- IPSEC על ממשקי הפורטיגייט' כמו גם TOKEN'ים העושים שימוש באלגוריתם RSA.

IOT & Shodan Algorithm

נציג כיצד הכל בא לידי ביטוי גם בהתקנים ביתיים, שעונים חכמים, מצלמות IP שאינן מוקשחות ומגיעות עם backdoor ובהזמנות הזו נציג את Shodan ונסביר כיצד האלגוריתם שלו עובד.

Malware & Viruses

נבין כיצד עובדות נוזקות שונות, מהם fileless malwares מוזרקים לזיכרון ונדגים כיצד כלים פורנזיים כמו volatility מאפשרים לנו לזהות אירועי התקפה.

Availability

זמינות של הDATA - נציג התקפות האמורות לגרום לארגונים להשבית עסקים כדוגמת denial of service, נסביר כיצד היא עובדת (יש למעלה מ- 20 סוגי מתקפות denial of service) נדבר על המתקפות המפורסמות בהיסטוריה ונציג התקפת denial of service באמצעות hping וכלים נוספים.

מתי אנחנו נפגשים?

מפגש ראשון

20.5 יום רביעי

18:00 – 21:00

מפגש שני

24.5 יום ראשון

18:00 – 21:00

מפגש שלישי

27.5 יום רביעי

17:00 – 21:00

עלות הסדנה

390

לזמן מוגבל!