Linux & Server Security

לינוקס ואבטחת שרתים מאז ומעולם היו נושאים חמים בעולם ההייטק, עכשיו יותר מתמיד.

אל תפספסו את ההזדמנות להיכנס לסדנת הלייב היוקרתית שלנו!

הבנה ושימוש בכלים מתקדמים

תפעול מערכות לינוקס

Server Security

ניהול ממשקי הרשת

ניהול משתמשים וקבוצות

היכולות שתרכשו

הבנה ושימוש בכלים מתקדמים

שימוש בפקודות ופרמטרים בצורה נכונה ופשוטה | ניתוב של קלט ופלט | שימוש בפקודה grep עם regular expressions | ניהול וגישה מרחוק בעזרת פרוטוקול SSH | יצירה, מחיקה, העתקה והדבקה של קבצים ותיקיות | יצירה ושינוי של קבצי טקסט | פירוט הגדרה ושינוי של הרשאות (ugo / rwx)

תפעול מערכות לינוקס

התקנת שרת Redhat | הפעלה כיבוי והפעלה מחדש של המערכת | קריאת לוגים של המערכת בכמה אופנים | הפעלה, הפסקה ובדיקת סטטוס של שירותי תקשורת

ניהול משתמשים וקבוצות

יצירה, מחיקה, ושינוי משמשים מקומיים | שינוי סיסמא למשתמשים מקומיים | יצירה, מחיקה ושינוי של קבוצות מקומיות

Server Security

התחברות ושינוי משתמש לאחר התחברות (su & sudo) | קנפוג fw פנימי בשימוש של firewall-cmd/firewalld | הגדרת מנגנון aging עבור משתמשים מקומיים | שימוש במנגנון ACL | הגדרת SELinux מצבי enforce & permissive | זיהוי קבצים ותהליכים הקשורים בSELinux | ועוד כמה בונוסים מעניינים 😉

מתי אנחנו נפגשים?

מפגש ראשון

27.4 יום שני

11:00 – 14:00

מפגש שני

30.4 יום חמישי

11:00 – 14:00

מפגש שלישי

4.5 יום שני

11:00 – 14:00

מפגש אחרון

6.5 יום רביעי

11:00 – 14:00

עלות הסדנה

390

לזמן מוגבל!